Recent Posts

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Αλλάζει το εξεταστικό σύστημα της Α΄ Λυκείου

Εξετάσεις θα κληθούν να δώσουν από φέτος οι μαθητές της Α' Λυκείου. Ποια σχολεία εξαιρούνται. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
Από φέτος 80.000 μαθητές της Α΄Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα προσμετρώνται για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Τα θέματα, τα οποία θα επιλέγονται από Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που θα περιλαμβάνει πάνω από 300, θα δημοσιοποιούνται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη «Διαφάνεια», ώστε να προετοιμάζονται οι μαθητές.

Κάποια από τα θέματα θα επιλέγονται με κλήρωση και κάποια από τον εκάστοτε καθηγητή, ο οποίος θα βαθμολογεί και τα γραπτά των μαθητών.
Από την εξεταστική αυτή διαδικασία εξαιρούνται Εκκλησιαστικά Λύκεια, Λύκεια Ειδικής Αγωγής, μειονοτικά σχολεία και ιεροδιδασκαλεία. Δεν προβλέπεται ούτε για τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, αν και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού Παιδείας.
Εν τω μεταξύ, η ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων προς το παρόν μένει στα χαρτιά. Μέχρι το 2015, οπότε και θα εφαρμοστεί το νέο εξεταστικό, δεν θα εμπλακεί καθόλου στις διαδικασίες των πανελλαδικών (εκτός από την εποπτεία των Επιτροπών Εξετάσεων από τον πρόεδρό του) αλλά ούτε και στις φετινές προαγωγικές της Α' Λυκείου, ούτε καν στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων.
Αλλαγές και στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονται:

 • Οι ευεργετικές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που, σε χρόνο κατάλληλο -προεκλογικά- για την κυβέρνηση, περιλαμβάνουν έως και τη διεύρυνση της κατηγορίας του 10% (δικαίωμα χρήσης παλαιότερης βαθμολογίας από τους περσινούς αποφοίτους) με τους αποφοίτους και του 2012. Διευκρινίζεται -δε- πως για την κατηγορία του 10% οι θέσεις φέτος κατανέμονται κατά 40% στους υποψηφίους του 2012 και κατά 60% στους υποψήφιους του 2013.

 • Οι ρυθμίσεις για την επαναφορά των μετεγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ή τη «μεταφορά θέσεων», όπως προτιμά να αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.

 • Η μέριμνα για τους υποψηφίους της Κεφαλονιάς.
Άλλες διατάξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου
Στα συνολικά 15 άρθρα, αμιγώς εκπαιδευτικού περιεχομένου, προβλέπονται ακόμα:

 •   Οι αλλαγές σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων αποφοίτων κολεγίων με τον καθορισμό του ΣΑΕΠ ως αρμόδιου οργάνου για τις διαδικασίες αναγνώρισης, οι οποίες, όπως έχει γίνει γνωστό, περιλαμβάνουν εξετάσεις τύπου πανελλαδικών υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας.

 • Η ισοτίμηση τίτλων σπουδών διεθνών οργανισμών (Πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών, Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κ.ά.) με των ελληνικών ΑΕΙ, αλλά και με ενεργό τον ρόλο του ΔΟΑΤΑΠ.

 •   Η περαιτέρω επιχειρηματική διευκόλυνση των επιχειρήσεων (ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων-κέντρων ξένων γλωσσών), με την πρόβλεψη λειτουργίας εκτός διδακτικού ωραρίου και ημερών για την παροχή άλλων υπηρεσιών. Οπως αναφέρεται, «οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύνανται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων».

 • Οι αλλαγές στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

 • Οι διατάξεις για τις οργανικές θέσεις σε νηπιαγωγεία.

 • Οι προβλέψεις για το προσωπικό των ΑΕΙ και συγκεκριμένα η μετακύλησή τους σε προσωποπαγείς (άρα κι επισφαλείς) θέσεις, αν δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα σχετικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ).

 • Η μετάθεση της σταδιακής κατάργησης των αμιγώς ελληνικών σχολείων από φέτος στη σχολική χρονιά 2016-17.

 • Διατάξεις για την Ειδική Αγωγή, τη Διά Βίου Μάθηση κ.ά.
 Πηγή : efsyn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου